หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่เปิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
"ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่เปิน
วัดปางสัก ศาสนสถานศิลปะจากไม้สักอันวิจิตร
อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนาสวรรค์
นายประครอง คุณประทุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ต่างกันอย่างไรและทำอะไร
ผู้มีความรู้ทั้งหลายช่วยอธิบายเพื่อเป็นวิทยาทานหน่อยครับ บางทีก็เห็นอบต.ไปทำนา เห็นกำนันไปไล่ที่บ้าง ผู้ใหญ่บ้านไปปลูกออ้ยบ้าง บุคคลที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้เป็นข้าราชการหรือไม่ประการใด อาจจะถามกันแบบไม่มีหลักฐานเอาไว้ว่างๆลงหลักฐานให้ดูจริงๆบุคคลเหล่านี้น่าจะได้ชื่อเป็นผู้ให้บริการประชาชนนะเท่าที่มีความรู้นิดหน่อย ลองๆถามตัวเองดูนะครับเผื่อจะทำหน้าที่ได้ดีขึ้น

เขียนโดย   คุณ ผู้หันหลังให้สังคม
วันที่ 17 มิ.ย. 2553 เวลา 12.24 น. [ IP : 110.49.204.48 ]
11

เขียนโดย   คุณ
วันที่ 26 มิ.ย. 2553 เวลา 23.06 น. [ IP : 119.42.78.20 ]
อบต เป็นตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   อีกสองอันเป็นของส่วนภูมิภาค
อบตรับผิดชอบต่อประชาชนที่เลือเขาเข้ามาทำงาน
แต่อีกสองรับผิดชอบต่อกระทรวงมหาดไทยผ่านนายอำเภอ
ส่วนที่พวกเค้ายังประกอบอาชีพเดินนั้นเป้นเพราะว่า
กำนันและผู้ใหญ่บ้านนั้นมีเงินเดือนที่น้อยมากไม่พอเลี้ยงดูครอบครัวและภาระงานจากส่วนกลางก้มีน้อย
ส่วน อบตทุกคนมีงานประจำก่อนมาเป็นทั้งนั้น  แล้วพอลงสมัครได้เป็น อบตก็รับงานหลวงเป็นงานเสริม แต่งานเดิมเป็นงานหลักแทน  แต่ก็มีบางคนที่รับงานหลัวงเป็นงานหลักแต่ก็ไม่ได้ทิ้งงานเดิมเพราะ งานเดิมเป็นสิ่งที่ยั่งยืนกว่าตำแหน่ง อบต สอง ปีไง

เขียนโดย   คุณ mydear nu
วันที่ 26 มิ.ย. 2553 เวลา 23.16 น. [ IP : 119.42.78.20 ]
เชื่อแล้ว

เขียนโดย   คุณ ดูเขา
วันที่ 2 ก.ค. 2553 เวลา 17.00 น. [ IP : 125.24.25.197 ]
ฟังดูก็พอมีเเหตุผล แต่ยังมีความเสียสละน้อยไปในกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นข้าราชการ

เขียนโดย   คุณ หันหลังให้สังคม
วันที่ 4 ก.ค. 2553 เวลา 22.49 น. [ IP : 110.49.204.1 ]
ลองฟังเรื่องจริงของโลกที่มีอยู่ในสังคมของมนุษย์ที่ทุกคนต้องประสบด้วยกันทั้งนั้นอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบต่างกันที่ใครจะประสบมากประสบน้อยช้าหรือเร็ว เพื่อจะได้รู้เท่าทันจนอาจสามารถฝึกยกระดับปรับตัวปรับจิตใจมิให้หวั่นไหวไปตามอำนาจของมัน จนหาความสงบสุขที่แท้จริงในชีวิตไม่ได้ ความจริงหรือธรรมชาติของโลกมี 8 ชนิดแบ่งเป็น 2 ฝ่ายและมีความหมายตรงกันข้ามมีดังนี้
* 4 ฝ่ายที่มนุษย์พอใจคือ
1. ได้ลาภ หมายความว่า ได้ผลประโยชน์ ได้ทรัพย์สินเงินทอง ได้ลูกไดเมีย ได้บ้านเรือน ได้ที่ดินเรือกสวนไร่นา..
2. ได้ยศ หมายความว่า ได้รับแต่งตั้งให้มีฐานันดรสูงขึ้น ได้ตำแหน่ง ได้อำนาจ ได้เป็นโตเป็นใหญ่..
3. ได้รับสรรเสริญ หมายความว่า ได้ยินได้ฟังคำชมเชย คำยกยอ คำสดุดีที่คนอื่นให้เรา..
4. ได้สุข หมายความว่า ได้ความสบายกาย ใจ ความบันเทิง..
* 4 ฝ่ายที่มนุษย์ไม่พอใจก็คือตรงกันข้ามกับ 4 ข้อแรก
สรุป:ทั้งสองฝ่ายนี้เป็นของมีอยู่ในโลก เพราะมันเป็นเรื่องของโลก ใครก็ตามที่อยู่ในโลกนี้เป็นต้องถูกกระทบทุกคนไม่มียกเว้น นี่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าเด้อครับเด้อ

เขียนโดย   คุณ ผู้หันหลังให้สังคม
วันที่ 6 ก.ค. 2553 เวลา 10.13 น. [ IP : 110.49.204.8 ]
พวกเอมเปลียมชาวบ้าน  แดกงบประมาน

เขียนโดย   คุณ
วันที่ 20 ส.ค. 2553 เวลา 01.43 น. [ IP : 124.121.238.48 ]
สมาชิกสภา อบต. มีหน้าที่ (มาตรา 46)
1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต.
2) ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเพื่อการบริหารกิจการต่างๆและข้อบัญญัติงบประมาณ
3) ควบคุมการบริหารงานของ นายกและคณะผู้บริหารฯ ให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนฯ
4) เข้าร่วมประชุมสภาฯ ตามสมัยประชุม และนำปัญหาของท้องถิ่นมาพิจารณาหรือ
ออกข้อบัญญัติเพื่อป้องกัน ควบคุม ดูแลให้ท้องถิ่นเกิดความสงบเรียบร้อย
บทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1.อำนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน
2.  สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่
3.  ประสานหรืออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับบริการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.  รับฟังปัญหา และนำความเดือดร้อน ทุกข์สุข และความต้องการที่จำเป็น ของราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ
5.  ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการของส่วนราชาร หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.  ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยกระทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทางราชการได้แนะนำ
7.  อบรมหรือชี้แจง ให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได้ตามสมควร
8.  แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์ เพื่อบำบัดปัดป้องภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย
9.  จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
สรุป   สมาชิกอบต.หรือ ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนเหมือนกันต้องกินต้องใช้จะมัวรอแต่เงินเดือนคงจะไม่ไหวต้องมีอาชีพเสริมกันบ้าง ไม่ได้มีกฏหมายข้อใดที่ไม่ให้สมาชิกอบต.หรือ ผู้ใหญ่บ้านไปทำนาหรือปลูกอ้อยนี่ในเมื่อเป็นอาชีพที่สุจริต ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกอบต.หรือผู้ใหญ่บ้านเป็นทาสของประชาชนไปซะทุกเรื่องคุณผู้หันหลังให้สังคมกรุณาเข้าใจใหม่ด้วยก็เพราะมัวแต่หันหลังให้สังคมอยู่นะซิจึงมีรู้ว่าสังคมเขาพัฒนาไปถึงไหนกันแล้ว....BYE

เขียนโดย   คุณ ชมรมคนรักสมาชิกอบต.และผู้ใหญ่บ้าน
วันที่ 21 ส.ค. 2553 เวลา 12.19 น. [ IP : 125.26.21.194 ]
รู้แล้วได้ทำหน้าที่บ้างปะ

เขียนโดย   คุณ
วันที่ 30 ส.ค. 2553 เวลา 15.03 น. [ IP : 1.46.25.222 ]
เจตนาที่ถามไม่ได้หมายควาวมว่าไม่ให้พวกท่านกินอะไร หรือมีอาชีพเสริมอะไรไม่ได้ และก็ไม่ได้ให้พวกท่านมาเป็นทาสหรอกครับเท่าทีรู้น่าจะเป็นพวกท่านเองที่ประสงค์จะเข้ามารับใช้ ก็นึกว่าท่านๆมีอุดมการณ์จริง และการแสดงวาทะของท่านออกแนวดุดันไปหน่อยนะ ใจเย็นๆแล้วลองพิจารณา ....

เขียนโดย   คุณ
วันที่ 30 ส.ค. 2553 เวลา 15.12 น. [ IP : 1.46.25.222 ]
แล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่รู้หน้าที่ แล้วคุณละเวลาที่ทางการเขาให้มีส่วนร่วมคุณเคยบ้างใหมเวลาเขาประกาศให้ไปประชุมทีไม่เคยมีส่วนร่วม , ให้ไปประชุมประชาคมเพื่อที่จัดทำแผนพัฒนาตำบลทีเคยมีส่วนร่วมกับเขาไหม แต่เวลาเขาประกาศให้ไปรับของแจกนี่ร้สึกว่าจะไปก่อนคนอื่นเลย ก็ในใจคุณคิดแต่จะโกงกินนะซิถึงคิดว่าคนอืนจะคิดเหมือนคุณนะแต่คุณคงทำได้แค่คิดนั่นแหละถึงลงสมัครไปกี่ครั้งก็ไม่มีคนเลือกคนหันหลังให้สังคมหรอก

เขียนโดย   คุณ
วันที่ 31 ส.ค. 2553 เวลา 18.01 น. [ IP : 125.26.2.205 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
(1)    2    3    
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน ตำบลแม่เปิน
อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-887-110 โทรสาร : 056-887-110
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-887-110
จำนวนผู้เข้าชม 24,848,828 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2551 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10