หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
"ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่เปิน
วัดปางสัก ศาสนสถานศิลปะจากไม้สักอันวิจิตร
นายวีรพันธ์ ทับทิมศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนาสวรรค์
นายประครอง คุณประทุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 

 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผังเมืองทุกประเภทและผังชุมชน เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 

 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ทุกประเภทในชุมชน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละ เลิก และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัด ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ของผู้เสพยาเสพติดให้คืนสู่สภาพปกติ
 

 
 
อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 
ควบคุมและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี
 
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน
 

 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น
 
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
 
เตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน ตำบลแม่เปิน
อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-887-110 โทรสาร : 056-887-110
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-494-5384
จำนวนผู้เข้าชม 8,675,498 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2551 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10