หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
"ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่เปิน
วัดปางสัก ศาสนสถานศิลปะจากไม้สักอันวิจิตร
นายวีรพันธ์ ทับทิมศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนาสวรรค์
นายประครอง คุณประทุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 

 
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
 
พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า
 
พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
พัฒนาทรัพยากรดินที่ใช้เพื่อการเกษตร
 

 
 
พัฒนาและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม อย่างเป็นระบบ
 
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 

 
 
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
 
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้
 
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
 
ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
 
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ
 

 
 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน ตำบลแม่เปิน
อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-887-110 โทรสาร : 056-887-110
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-494-5384
จำนวนผู้เข้าชม 8,675,379 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2551 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10