หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
    เลขที่ 10 หมู่ 14 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150
    โทรศัพท์:056-887-110
    โทรสาร:056-887-110
 
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
รับขึ้นทะเบียนผู้พิการ
รับทำบัตรประจำตัวคนพิการ
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ
จ่ายเบี้ยช่วยเหลือผู้พิการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
สนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ/เจ็บ/ป่วย
จัดเก็บขยะมูลฝอย
ยื่นคำร้องขอใช้น้ำประปา
ขอยกเลิกการใช้น้ำประปา
ขอย้ายมิเตอร์น้ำ
แจ้งมิเตอร์น้ำชำรุดเสียหาย
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล (การโอนเปลี่ยนแปลงเจ้าของมิเตอร์น้ำ,การเปลี่ยนแปลงชื่อ/
ชื่อสกุล/ที่อยู่ของเจ้าของมิเตอร์น้ำ)
รับชำระค่าน้ำประปา
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2551
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-887-110 โทรสาร : 056-887-110
จำนวนผู้เข้าชม 12,043,672 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2551 จัดทำโดย : NAXsolution.com