หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 [ 26 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)     2