หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3/2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2563 [ 12 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2563 [ 8 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
บันทึกรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2      3      4