หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ตรานมโรงเรียน ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี จำนวน 12,108 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถบรรทุกขยะ 82-9402 และรถบรรทุกขยะ 84-1731 จำนวน 4 รายการพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ป่าแม่เปิน ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ต่างๆสำหรับสำหรับโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ป่าแม่เปิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุ 1 ขวด / 10 มิลลิลิตร / 10 โด๊ส จำนวน 510 ขวดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]

  (1)