หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่เปิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
"ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่เปิน
วัดปางสัก ศาสนสถานศิลปะจากไม้สักอันวิจิตร
อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนาสวรรค์
นายประครอง คุณประทุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
  ที่ตั้งและอาณาเขต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ทรายทอง ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลแม่เปิน อยู่ในพื้นที่ของอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งเขต การปกครองเป็นเพียง 1 ตำบล อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด นครสวรรค์ ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 82 กิโลเมตร มีเนื้อที่ ประมาณ 162,625 ไร่ หรือประมาณ 260.20 ตร.กม.
ในอดีตตำบลแม่เปิน มีลักษณะเป็นป่าดงดิบอยู่ในความดูแลของป่าไม้ ซึ่งมีนายดิน พระอัมพร เป็นผู้นำกลุ่มแรก ที่เข้ามาบุกเบิก และตั้งบ้านเรือนบริเวณบ้านโนนสมบรูณ์เพื่อจับจองพื้นที่ทำการเกษตร ต่อมาจึงมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามา จากที่ต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มชนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้ป่าถูกบุกรุกมากขึ้น ดังนั้นทางกรมป่าไม้ จึงมอบพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนำไปจัดสรรให้ราษฎรใช้ทำกิน ต่อมาแม่เปินได้ ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอแม่เปิน ในปี 2539 และยกฐานะเป็นอำเภอแม่เปิน เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 มาตรา 40 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การ บริหารส่วนตำบลขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงให้สภาตำบลแม่เปิน จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล แม่เปิน กิ่งอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และในปี 2539 ได้แยกออกมาเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 20,835 คน แยกเป็น
     
ชาย 10,480 คน คิดเป็นร้อยละ 50.30
     
หญิง 10,355 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70
 
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 6,557 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 80.07 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  
ทิศตะวันออก
 
ติดต่อกับ
 
ต.ชุมตาบง ต.ปางสวรรค์
อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  
 
 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร เช่น นาข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง
 
การเกษตรกรรม
การปศุสัตว์
รับจ้าง / ประกอบธุรกิจ
รับราชการ
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  0   แม่เปิน 31 25 56 4  
1   คลองเจริญ 502 498 1,000 290
  2   โนนสมบูรณ์ 386 380 766 223  
3   หนองพวา 375 391 766 241
  4   ลานหมาไน 534 549 1,083 343  
5   สระสวัสดิ์ 642 616 1,258 374
  6   ตลุกตาสาม 548 535 1,083 309  
7   เขาแหลม 389 387 776 325
  8   พนาสวรรค์ 393 413 806 304  
9   แม่กะสี 517 456 973 393
  10   ท่ามะกรูด 301 313 614 171  
11   มาลาศรี 262 276 538 197
  12   ปางสัก 491 489 980 328  
13   คลองค่าย 380 362 742 182
  14   ใหม่ทรายทอง 457 465 922 462  
15   เขามะตูม 271 268 539 202
  16   โคกพุทรา 533 517 1,050 257  
17   ประดู่งาม 501 492 993 261
  18   ทรัพย์โพธิ์ทอง 331 340 671 207  
19   ใหม่ไทรทอง 418 413 831 261
  20   สวนป่า 379 348 727 207  
21   คลองห้วยหวาย 226 215 441 152
  22   ลานสอง 479 531 1,010 279  
23   ใหม่ชัยมงคล 462 451 913 223
  24   รัศมีสร้างสรรค์ 672 625 1,297 362  
    รวม 10,480 10,355 20,835 6,557
 
 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน บางส่วนอยู่ในเขต ป่าสงวน สภาพเสื่อมโทรมและภูเขา มีพื้นราบบางส่วนในหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ คลองโพธิ์ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจาก เทือกเขา แม่กะสีไหลไปทางทิศตะวันออก ผ่านหมู่ที่ 8, 9, 10, 13, 18, 19 และ 20 เข้าเขตตำบลปางสวรรค์ คลองยาง คลองห้วยเหล็ก และ คลองค่าย มีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ 1 แหล่ง ในเขตหมู่ที่ 22 บ้านลานสอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรและเหมาะสำหรับจัดเป็นที่พักผ่อน หย่อนใจของประชาชน
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน ตำบลแม่เปิน
อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-887-110 โทรสาร : 056-887-110
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-887-110
จำนวนผู้เข้าชม 24,849,247 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2551 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10