มติก.อบต.กลางยกเลิกย้ายปลัดใน4ปี
 

มติก.อบต.กลางยกเลิกย้ายปลัดใน4ปี

แผนต่อไปเตรียมโละขนาดอบต. พร้อมเดินสายรับฟังความคิดเห็นนายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติ * * * ล ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุม ก.อบต.กลางครั้งที่ 11/2552 ที่ประชุมได้ยกเลิกมติ ก.อบต.กลาง เมื่อปี 2547 กรณีที่ให้อำนาจผู้บริหารโยกย้ายปลัด อบต. หัวหน้าส่วนโยธา และหัวหน้าส่วนการคลัง ภายใน 4 ปี และต่ออายุให้คราวละ 1 ปี ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้สร้างปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรงในระบบการบริหารงานบุคคลระหว่างผู้บริหารและพนักงาน อบต.ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการโยกย้ายพนักงาน อบต.แตกต่างจากพนักงานเทศบาล ข้าราชการ อบจ.ที่ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

นายทวีศักดิ์กล่าว * * * กว่า หลังจากที่ประชุมมีมติ ก.อบต.กลาง จะออกประกาศแจ้งให้ ก.อบต.จังหวัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาหากมีความขัดแย้งการโยกย้ายไม่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้น * * * ก ก.อบต.กลางได้เห็นชอบให้แต่ละจังหวัดตั้งคณะอนุกรรมการโดย ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ตัวแทนพนักงานส่วนตำบล 3 คน ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น 3 คน มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเต็มที่ และหากที่ประชุมมีมติอย่างไรถือเป็นที่สิ้นสุด หากบุคคลใดไม่มีปฏิบัติตามถือว่ามีความผิด

"เรื่องต่อไปที่สมาพันธ์ปลัดฯจะเดินหน้าต่อไปคือ การยกเลิกระดับของ อบต.ขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน อบต. ส่งผลกระทบกับขวัญและกำลังใจกับพนักงานส่วนตำบลขนาดเล็กที่ * * * งไกลความเจริญ โดยสมาพันธ์จะออกเดินสายรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานส่วนตำบลในภาค * * * สาน หลังจากนั้นจะเสนอข้อสรุปให้ ก.อบต.กลางพิจารณาเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ขนาดของ อบต. เพื่อสร้างมาตรฐานระบบการบริหารงานบุคคลต่อไป" นายทวีศักดิ์กล่าว


เขียนโดย   คุณ

วันที่ 12 ธ.ค. 2552 เวลา 22.04 น. [ IP : 58.147.41.201 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2551
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน
อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-887-110 โทรสาร : 056-887-110
จัดทำโดย : NAXsolution.com